Katalog

Souhlas se zpracováním osobních údajů .doc

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.     Správce údajů:     

Dušan Vlčko, V-papír Děčín

Se sídlem: Jezdecká p.č. 671/1, 405 01 Děčín 3

Společnost zapsána Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 327676

IČ: 86717502        

DIČ: CZ7306102375

 

2.     Správce ve smyslu nařízení EU 2016/679 O ochraně osobních údajů zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení klienta
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo
 • evidenční číslo provozovny
 • datum narození nebo rodné číslo
 • adresu pobytu
 • telefonní kontakt
 • e-mailovou adresu
 •  

3.     Výše uvedené osobní údaje je nezbytné zpracovávat pro tyto účely:

 • vedení evidence o spolupracujících obchodních zástupcích.
 • vedení evidence o spolupracujících osobách, které pracují formou Dohody o práci.
 • pro potřeby marketingových a reklamních aktivit, které jsou v souladu s podnikáním.
 •  

Tento Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Kdykoliv lze písemně požádat Správce o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které musí Správce zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinnosti Správce či Příjemce osobních údajů. Veškeré osobní údaje v tištěné podobě jsou uzamčeny v boxu a přístup do počítačové sítě je zaheslován. Heslo zná pouze Správce. Osobní údaje nejsou předávány osobám do třetích zemí.

 

4.     S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti doporučenou poštou nebo elektronicky na níže uvedené adresy:

Doporučenou poštou: Dušan Vlčko, V-papír Děčín, Jezdecká p.č. 671/1, 405 01 Děčín 3

Elektronickou poštou: info@v-papir.cz

 

5.     Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem, osobní údaje a však pro Správce mohou zpracovávat i tito externí Zpracovatelé:

 • Vedení účetnictví, a to výlučně pro daňové povinnosti stanovené zákonem
 • Poskytovatelé softwarů, služeb, aplikací pro potřeby s podnikáním Správce související

6.     Podle zákona O ochraně osobních údajů máte právo: Souhlas kdykoliv písemně zrušit, požadovat informaci u Správce, za jakým účelem osobní údaje používá, požadovat vysvětlení ohledně zpracování údajů, vyžádat si přístup k Vašim údajům pro potřeby aktualizace, požadovat výmaz Vašich údajů a v případě pochybností obrátit se na Správce osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝM.

 

 

 

Datum a místo: ……………………………………………………………

 

 

 

Jméno a příjmení hůlkovým písmem: …………………………………… Podpis: …………………………………